fbpx

English Coaching to metoda na pewny progres w języku angielskim

 

Czym jest English Coaching

To Twój personalny rozwój językowy, oparty na celach i realizowany wspólnie ze mną podczas indywidualnych sesji. To autorska metoda oparta na moim 17-letnim doświadczeniu w nauczaniu ponad 1500 zadowolonych klientów, gwarantująca pewny progres w angielskim.

Jak działa coaching językowy

Po pierwsze – plan. Dzięki analizie Twojego poziomu wyjściowego wyznaczymy cele krótko- i długoterminowe i stworzymy plan Twojego rozwoju językowego, które będziemy realizować podczas sesji coachingowych (online lub na żywo).


Po drugie – metodyka. Ponieważ pracujemy w ściśle określonym celu, podejście do pracy nad Twoją komunikacją w angielskim jest maksymalnie praktyczne i dobieramy wyłącznie pragmatyczne techniki pracy, dopasowane do Twoich potrzeb. Korzystamy ze sprawdzonych metod w oparciu o najnowsze badania z pogranicza psychologii, lingwistyki oraz kognitywistyki. Stosujemy nowoczesne strategie komunikacyjne, sprawdzone w praktyce przez moich klientów.


Po trzecie – rezultaty. Wynikiem naszej pracy jest nie tylko Twoje rosnące poczucie pewności w angielskim i wzrost kompetencji komunikacyjnych, ale również praktyczne dokumenty przydatne w Twojej pracy, które tworzymy w ramach sesji coachingowych (np. prezentacje, case study, scenariusze i strategie negocjacyjne).


Chętnie opowiem Ci więcej o Twoich potencjalnych korzyściach z coachingu podczas szybkiej konsultacji → umów 30-min spotkanie wideo 

Ile kosztuje English Coaching

Każdy coaching językowy wycenia się indywidualnie, w zależności od potrzeb, częstotliwości i długości sesji coachingowych. Dokładne określenie kosztów następuje w etapie 3, po omówieniu Twojego briefu, ustaleniu OKR-ów językowych i harmonogramu spotkań. Przeważnie miesięczny koszt zawiera się w granicach 3000-6000 zł.

Zbyt często zwykła nauka języka angielskiego jest niepraktyczna, chaotyczna i frustrująca. Dlatego opracowana przeze mnie metoda coachingu językowego opiera się na usystematyzowanym i praktycznym podejściu do osiąganych celów.

Kurs językowy to tryb nauki oparty na materiale w formie podręcznika. Bazuje na zewnętrznych wzorcach, obejmuje standardową tematykę. Służy pogłębianiu wiedzy i rozwojowi umiejętności posługiwania się językiem obcym w wybranym zakresie tematycznym.

Coaching językowy to tryb nauki oparty na analizie, poprawie i rozwoju tych umiejętności językowych, które już posiadasz w języku ojczystym i wyćwiczeniu ich w języku obcym. Polega na wydobyciu Twoich mocnych stron komunikacyjnych oraz odzwierciedleniu ich w języku angielskim. Kształtuje Twoją stylistykę wypowiedzi i skupia się na komunikacji celowej. To Ty jesteś wzorcem i to Ty jesteś materiałem do pracy. Coaching zawsze odbywa się w formule 1-1.

To relacja oparta na zaufaniu, profesjonalizmie oraz ciekawości.

Zaufanie. W ramach sesji coachingowych tworzymy bezpieczną przestrzeń (comfort zone) do pracy, nauki i dyskusji w języku angielskim. Dzięki takiemu podejściu tworzymy strefę komfortu, która pozwoli Ci się czuć bezpiecznie komunikując się po angielsku. Zawsze możesz liczyć na moją pomoc oraz poufność.

Profesjonalizm. Jako Twój coach językowy analizuję Twoje potrzeby i możliwości komunikacyjne, podpowiadam rozwiązania i narzędzia, które wykorzystasz w pracy nad swoim stylem komunikacyjnym w języku angielskim. Dzięki 17-letniemu doświadczeniu wiem, jakie metody działają najskuteczniej.

Ciekawość. To podstawa rozwoju, również językowego. Jestem ciekaw, co Cię motywuje i inspiruje. Im lepiej poznam specyfikę Twojej pracy oraz Twoje ulubione źródła wiedzy, tym lepiej dobiorę metody i materiały stymulujące Twój rozwój.

To zestaw kluczowych pytań, na które odpowiadasz w formie formularza przed rozpoczęciem naszej współpracy (etap 2). Dobrze wypełniony brief określa Twoje potrzeby i aspiracje oraz stanowi bazę do stworzenia Twojego planu rozwoju językowego.

Plan rozwoju językowego to mapa naszych działań. Prowadzi do celu, którym jest osiągnięcie przez Ciebie biegłości i swobody w posługiwaniu się językiem angielskim w wybranych obszarach.

Twój osobisty plan rozwoju kompetencji w języku angielskim tworzymy wspólnie w oparciu o brief językowy. Zawarte w nim cele dzielimy na krótkoterminowe (3-miesięczne) i długoterminowe (6-miesięczne, roczne i dłuższe). Realizujemy je przy użyciu metody OKR-ów językowych, które planujemy co trzy miesiące. Na bieżąco monitorujemy Twój progres i modyfikujemy założenia w zależności od potrzeb.

OKR (Objectives and Key Results) to skuteczna metoda planowania i osiągania celów stosowana przez takie firmy jak Google, Intel czy Uber. W planowaniu rozwoju językowego i wyznaczaniu celów OKR-y pomagają nam utrzymać w ryzach proces, który podczas zwykłych kursów językowych rozmywa się i nie przynosi pożądanych rezultatów, stając się źródłem frustracji.

Dzięki OKR-om podczas coachingu językowego na bieżąco monitorujemy Twój progres i modyfikujemy nasze założenia. Co trzy miesiące weryfikujemy i planujemy kolejne OKR-y.

Jak zrobić pierwszy krok

Chcesz zrobić pierwszy krok?

Zastanawiasz się czy coaching jest dla Ciebie?

Wyzwania jakich się podjąłem

W ciągu 17 lat współpracowałem ze specjalistami z wielu branż.

Z uwagi na poufny charakter relacji coachingowej powyższe referencje zostały zanonimizowane.

Polityka prywatności

Polityka prywatności usługi Masterclass: Sukcesja
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usługi Masterclass: Sukcesja w ramach niniejszego Serwisu.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest
Agensee sp. zoo z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 20, 00-020 Warszawa, KRS 0000969012, NIP 5252908931, REGON 52209944800000.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji poprzez formularz kontaktowy.