fbpx

Emergency Coaching to pilna pomoc językowa

Jak działa Emergency Coaching

Jeżeli potrzebujesz szybko podnieść swój poziom komunikacji w angielskim, Emergency Coaching jest dla Ciebie.

W trakcie precyzyjnie zaplanowanych sesji Emergency Coaching skupimy się na pracy nad Twoim krótkoterminowym celem. Najczęściej takim celem jest publiczne wystąpienie, podczas którego musisz wykazać się umiejętnościami komunikacyjnymi w języku angielskim.

Dzięki sesjom Emergency Coaching osiągniesz następujący efekt:

  • wzrost pewności w komunikacji po angielsku przed zbliżającym się wydarzeniem,
  • poczucie przygotowania dzięki pracy nad Twoją komunikacją przy użyciu skutecznych technik coachingowych i treningowych,

  • komunikat w 100% poprawny po angielsku i dostosowany do odbiorcy.

Ile kosztuje Emergency Coaching

Każdy coaching językowy wycenia się indywidualnie, w zależności od potrzeb, częstotliwości i długości sesji coachingowych. Dokładne określenie kosztów następuje w etapie 2, po omówieniu Twoich potrzeb i ustaleniu harmonogramu spotkań. Przeważnie koszt 3-tygodniowego przygotowania do wystąpienia zawiera się w granicach 3000-6000 zł.

Jak zrobić pierwszy krok

Chcesz zrobić pierwszy krok?

Zastanawiasz się czy coaching jest dla Ciebie?

Wyzwania jakich się podjąłem

W ciągu 17 lat współpracowałem ze specjalistami z wielu branż.

Z uwagi na poufny charakter relacji coachingowej powyższe referencje zostały zanonimizowane.

Polityka prywatności

Polityka prywatności usługi Masterclass: Sukcesja
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usługi Masterclass: Sukcesja w ramach niniejszego Serwisu.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest
Agensee sp. zoo z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 20, 00-020 Warszawa, KRS 0000969012, NIP 5252908931, REGON 52209944800000.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji poprzez formularz kontaktowy.